Ćwiczenia sensoryczne a muzyka

2018-12-04

Muzyka człowiekowi towarzyszy przez całe jego życie od narodzin, aż do śmierci. Jak kształtują się wtedy ćwiczenia sensoryczne?


To ona umila czas, przypomina cudowne chwile naszego życia. Jednak muzyka, spełnia nie tylko funkcje związane z umuzykalnianiem oraz uwrażliwianiem na piękno, bardzo ważna rolę odgrywa w edukacji wczesnoszkolnej a zwłaszcza w stymulacji rozwoju psychofizycznego małego dziecka, ale także we wspieraniu całego procesu przyswajania przez nie ogólnej wiedzy. Ćwiczenia sensoryczne http://www.trampolina-dzieci.pl/stymulujemy-dzieciece-zmysly/ wyglądają wtedy o wiele lepiej!


Istotną rolę odgrywa również jako wsparcie w procesie dydaktyczno-wychowawczym w zakresie: wyobraźni, emocji i pracy w sferze uczuć, porządkowania oraz uwalniania ekspresji, wyzwalania kreatywności, kształtowania postaw i upodobań, zaspokajania naturalnej potrzeby ruchu, ćwiczenia koncentracji.


Bardzo szeroki kontekst edukacji muzycznej jest często przyczyną różnych obaw nauczycieli w edukacji wczesnoszkolnej, którzy uważają ją za trudną do realizacji w warunkach ogólnokształcących szkół. A wielu z nich, zwłaszcza ci, którzy to, nie posiadają przygotowania muzycznego albo posiadają je w dojść niewielkim stopniu, wciąż poszukują wsparcia w bardzo efektywnym prowadzeniu muzycznych zajęć. Jak już zostało podkreślone edukacja muzyczna dziecka ma ogromne znaczenie. Ma to również zastosowanie, jeżeli chodzi o ćwiczenia sensoryczne.


Muzyka jest jednym z kierunków edukacji w rozwoju dziecka, pozwala rozwijać percepcję słuchową, sferę emocjonalną oraz wrażliwość estetyczną, a także aktywizuje postawę twórczą. Poza zajęciami typowo muzycznymi w szkole, powinno się także włączać muzykę w codzienne zajęcia jako tła tematu podczas organizacji działalności plastycznej każdego dziecka albo aktywności ruchowej czy też w celu wyciszenia, jeżeli chodzi o ćwiczenia sensoryczne.


Umuzykalniające zajęcia przyczyniają się również do ogólnego rozwoju dziecka, ponieważ mają nie tylko wychowawcze znaczenie, ale także zdrowotne i kształcące. Śpiew piosenek przez dzieci wpływa na rozwój klatki piersiowej, znacznie pogłębia oddech jak i wzmacnia narząd głosowy. Zajęcia, które łączą ruch z muzyką, znacznie poprawiają koordynację ruchową ale i oddziałują pozytywnie na pracę serca i płuc oraz układ nerwowy. Pomagają rozwijać wyobraźnię dziecka, przyczyniają się do wzbogacania jego słownictwo ale i poprawiają wymowę. Poznane piosenki i ich treść wzbudza i rozwija zainteresowania dziecka. Wszelkie zajęcia umuzykalniające jak również zabawy przy wykorzystaniu muzyki, powinny być zawsze prowadzone w wesołej atmosferze, która jest pełna humoru, gdyż jeśli będą one dla dzieci przyjemne, jak i atrakcyjne to spełnią doskonale swoją rolę w odniesieniu do ćwiczeń sensorycznych.


Piosenka jest to utwór słowno-muzyczny, najczęściej jest on krótki, w dojść dużym stopniu skonwencjonalizowany, może być wykonany solo lub zbiorowo, z towarzyszeniem instrumentu bądź przy akompaniamencie całego zespołu muzycznego. Piosenka występuje w wielu różnych odmianach, w zależności od potrzeb odbiorców. 


Poetyka współczesnej piosenki jest znakiem popularnej kultury i to z racji na samą sposobność zapamiętywania – utrwalania, tekstu na taśmie magnetofonowej, płycie gramofonowej, taśmie video oraz na płycie kompaktowej, dlatego też rozpoczyna ona swoje istnienie jako tekst artystyczny. Piosenka dla dzieci charakteryzuje się najczęściej uproszczoną formą, schematyczną wizją świata, bardzo prostą metaforyką, a także nieskomplikowanym przekazem, który koniecznie musi być zrozumiały dla bardzo szerokiego grona odbiorców. Głównym wyznacznikiem gatunku jest: rytmizacja całego tekstu, obecność rymu oraz refrenu, którym jest paralelizmy składniowe i kompozycyjne.


Piosenka może zawierać powtórzenia, jak również wyrazy dźwiękonaśladowcze, pozbawione jakichkolwiek odniesień semantycznych, jak na przykład: „bzzz”, „uuuu”, „para rura”. Dodatkowo często występują tam wyrażenia quasi-językowe, czyli proste „la la la” - tak właśnie pod względem muzyki wyglądają ćwiczenia sensoryczne.


Proces kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym ma bardzo szczególne znaczenie dla ogólnego rozwoju dzieci. Właśnie w tym okresie tuż obok szybkiego fizycznego rozwoju następuje doskonalenie się mowy i procesu myślenia u dziecka, kształtują się również zainteresowania oraz nawyki, dochodzi do utrwalania się postaw społecznych i moralnych. W przedszkolnym wieku u dziecka pojawiają się elementy charakterystyczne dla samej struktury muzycznych zdolności człowieka dorosłego. Każdy kontakt dziecka z muzyką ma wpływ na jego ogólny rozwój, kształtuje umiejętności muzyczne, zwiększa słuchową wrażliwość, produkuje trwałe zainteresowania oraz nawyki, które są niezbędne dla przyszłego odbiorcy, a czasem także i współtwórcy muzycznej kultury.