Kredyt pod hipotekę a jakość usług bankowych

2018-12-10

Przez kredyt rozumiemy zawarcie umowy kredowej pomiędzy bankiem, a kredytobiorcą na warunkach wcześniej uzgodnionych oraz przedstawionych na zebranych przez konsumenta dokumentach. Co wyróżnia kredyt pod hipotekę?


Banki udzielające kredytu zawsze biorą pod uwagę zdolność kredytową, ryzyko kredytowe oraz zabezpieczenie kredytowe. Po przeprowadzonej analizie i pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o przyznanie kredytu wtedy wówczas następuje podpisanie umowy oraz wypłacenie kredytobiorcy kwoty na realizację celu, jeżeli opisujemy kredyt pod hipotekę http://www.actum-finanse.pl/oferta/szczegoly/flagowa-pozyczka-actum.


Jakość usług oferowanych w banku, musi mieć przewagę nad konkurentami. Dzięki temu, powoduje to satysfakcję, a następnie lojalność klienta. Wysoka jakość usług umożliwia osiągnięcie ponadprzeciętnej rentowności. Oznacza to, że banki, które oferują swoje usługi o najwyższej jakości, budują przewagę nad pozostałymi bankami. Gdy się jednak to zaniedba, bank może przynieść negatywne konsekwencje. 


Przedstawiając kredyt pod hipotekę pamiętajmy, że osoba, która otrzymuje usługę w banku, za każdym razem, może wychodzić z innym wrażeniem i inną opinią, ponieważ korzysta z innych oferowanych przez bank. Zatem, aby temu zapobiec, w tym celu należy przeprowadzić ankietę, która pokaże, jakie zdanie ma klient o świadczonej usłudze i co ewentualnie można poprawić. Banki, aby polepszyć swoją jakość, dbają również o kreowanie swojego właściwego wizerunku, przy pomocy środków materialnych. Wizerunek jest tworzony za pomocą charakterystycznego wyglądu placówki, nowoczesnego i funkcjonalnego wyposażenia, nazwy lub loga, przygotowywanie mające na celu przeszkolenie pracownika do szybkiej i sprawnej obsługi klienta. Najlepiej, aby był to wysoko wykwalifikowany personel. Te cechy mówią o jakości technicznej, czyli dotyczy ona sposobu uzyskania usługi przez klienta i obejmuje interakcje z pracownikami, procedurami i systemem.

 

Jakość techniczną można także podnieść poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych. Dla menedżerów bankowych, ważne jest, aby zrozumieć właściwie czego oczekuje klient, czyli jaką usługę mu dostarczyć. Mu się to odbyć tak, aby oby dwie strony były zadowolone. Pracownik dla swojego klienta musi być życzliwy, uprzejmy oraz okazywać empatię i rozumienie jego potrzeb.


Ukazując kredyt pod hipotekę często zdarza się, że pracownicy posiadają wąską strefę wiedzy, w ramach czego dostarczają usługi na poziomie podstawowym. Elementy jakości można podzielić także na obiektywne, gdzie klient patrzy na dostępność gotówki w bankomacie, która albo jest, albo jej nie ma. Ocena obiektywna jakości nie będzie zależała od cechy charakteru klienta czy jego oczekiwań. Z kolei subiektywnym elementem jakości są między innymi uprzejmość personelu czy szybka obsługa. 

Niezwykle znany jest także podział na elementy jakości miękkie i twarde. Do elementów twardych zalicza się wyposażenie, budynki czy elementy materialne. Do miękkich zalicza się nastawienie personelu. Wraz ze zwiększeniem jakości wzrasta sprzedaż usług bankowych, co przyczynia się to do poprawy wizerunku i umocnienia pozycji konkurencyjnej. Najważniejsza jest jednak satysfakcja, która oznacza spełnienie oczekiwań.


Zależnie od człowieka, satysfakcja może ujawniać się po dokonaniu konsumpcji lub zastosowaniu produktu. Satysfakcja klienta jest więc jego reakcją emocjonalną, która występuje przy świadczonej usłudze. Już w latach 80 XX wieku, było wiadomo, że głównym celem działania przedsiębiorstwa jest podnoszenie satysfakcji, ponieważ będzie wpływało na jego jakość. Nie zawsze jednak miało to doby wpływ, a czasem przyniosło wręcz niezadowolenie klienta. Było to spowodowane tym, że klient o niewielkich oczekiwaniach wobec usługi może być zadowolony z usługi o niskiej jakości. 


Decydując się na kredyt pod hipotekę miejmy świadomość, że usługa o wysokiej jakości nie musi usatysfakcjonować nabywcy ze względu na wysoką cenę. Należy więc zadbać, aby cena spełniała oczekiwania nabywcy. Zatem, aby usatysfakcjonować nabywcę, trzeba również zdobyć jego zaufanie. Zadowolenie klienta, nie daje jednak pewności, że nie wybierze on innego banku. Pod tym względem najważniejsi są stali klienci, wychwalający bank i którzy rekomendują go swoim przyjaciołom lub znajomym.


Tacy klienci są inaczej nazywani lojalnymi, akceptują oni oferowane warunki, świadczenia poszczególnych usług. Klient, który jest lojalny swojemu bankowi i do niego przywiązany nie podda się zachętom konkurentów. Prawdziwa lojalność wiąże się z pozytywnym nastawieniem do banku i przejawia się w pozytywnych wypowiedziach klienta oraz deklaracją do dalszego korzystania z usług banku. Nawet wtedy, gdy inny bank, będzie miał ofertę konkurencyjną. Nastawienie lojalnego klienta do danego banku przedstawiając kredyt pod hipotekę, korzystnie wpływa także wówczas, gdy jego wizerunek na tle banków konkurencyjnych jest niekorzystny. Posiadanie zaufanych klientów przynosi wiele innych korzyści na przykład klienci lojalni wobec banku są mniej wrażliwi na podwyżki cen, koszt utrzymania takiego nabywcy jest niższy niż koszt utrzymania nowego, posiadanie zaufanych klientów daje bankowi dłuższy czas na przygotowanie odpowiedzi na ataki ze strony konkurencji. 


Osoby niezadowolone z usług oferowanych przez bank są z kolei zupełnie nielojalne. Usługi bankowe w szczególności polegają na obrocie pieniądzem. Klienci tych usług muszą więc płacić za odsetki lub opłaty bankowe. Niezbędne się tu jednak okaże doradztwo oraz wyjaśnienie korzyści, które klient może uzyskać z ich posiadania. Klienci często mają mały poziom wiedzy o usługach bankowych, ale dzięki właśnie doradztwu, powoduje szybszy i prostszy zakup kolejnych usług w tym samym banku. Jednak gdyby klient postanowił zmienić dostawcę usług bankowych, wpłynie to negatywnie na sytuację finansową dotychczasowego banku. Głównymi opcjami zapobiegania takich sytuacji jest dogodna lokalizacja placówki banku oraz zaufanie do niego. Dla klienta jest to najważniejsze. Pomimo jakichkolwiek zastrzeżeń nabywca nie zdecyduje się odejść, jeśli jego bank jest zlokalizowany blisko miejsca zamieszkania, a bank jest godny zaufania. Skuteczne okazuje się też prowadzenie działań marketingowych, gdzie zapewnia to dostarczeniu klientom unikatowej oferty produktów lub usług przedstawiając kredyt pod hipotekę.