Płatność za tablice szkolne! Co warto wiedzieć?

2019-01-03

Tablice szkolne to inwestycja! Jakie formy płatności zasługują na uwagę?


Karty bankomatowe służą wyłącznie do dokonywania transakcji w bankomacie, zaś płatnicze do płacenia za towary i usługi, oprócz tego posiadając opcję bankomatową, dają możliwość wybierania pieniędzy z bankomatu. Dlatego też można powiedzieć, że karty bankomatowe nie są kartami płatniczymi, ale karty płatnicze mogą posiadać i posiadają funkcję bankomatową. Za takim pośrednictwem można zapłacić za tablice szkolne https://abcprezentacji.pl/Tablice-szkolne-bogata-oferta-i-swietne-ceny-a253.html.


Numer karty, data ważności karty oraz typ karty wraz z rokiem przystąpienia do organizacji (o ile występuje) i dane właściciela karty są najczęściej wytłoczone na karcie. Wytłoczenie tych informacji pozwala na szybkie ich przeniesienie na dowód sprzedaży za pomocą urządzenia mechanicznego - banku. Ścieżka pierwsza obejmuje imię i nazwisko posiadacza oraz dane dotyczące kraju i banku, który kartę wydał. Ścieżka druga zawiera numer karty, datę ważności oraz kod serwisowy, niezbędny do prawidłowego zrealizowania transakcji. Natomiast ścieżka trzecia jest wykorzystywana do zapisywania informacji własnych poszczególnych banków. Ponadto na pasku magnetycznym kart międzynarodowych organizacji płatniczych nie jest zapisywany kod PIN, dzięki temu nie ma możliwości odczytania go z karty przez przestępców. Jednak mimo tego, stosowane aktualnie bardzo złożone algorytmy, pozwalają na zdobycie przez przestępców dowolnego PINu, ale jest to niezwykle pracochłonne i wymaga bezpośredniego dostępu do bankowej sieci informatycznej. Powszechnie wiadomo, że przy łatwym użyciu karty płatniczej można zapłacić za tablice szkolne.


Przy zakupie należy jednak pamiętać, że jednym z tak zwanych newralgicznych zabezpieczeń każdej karty płatniczej jest podpis właściciela karty, który umieszcza się na specjalnie do tego celu przygotowanym silikonowym pasku, na rewersie karty, pod paskiem magnetycznym. Pasek magnetyczny dodatkowo zabezpiecza przed sfałszowaniem ulokowany na nim mikrodruk oraz elementy widoczne tylko w promieniach ultrafioletowych. Ponadto raz naniesiony na pasku silikonowym podpis właściciela (użytkownika karty) nie może zostać zmieniony. Podczas wprowadzania danych, komputer oblicza cyfrę kontrolną i porównuje je z cyfrą odczytaną z karty. W razie stwierdzenia różnicy sygnalizuje błędne wprowadzanie numeru i żąda jego powtórzenia. O tym wszystkim należy pamiętać płacąc za tablice szklane.


Jednocześnie stanowi pewną, dodatkową formę zabezpieczenia. Numer identyfikacyjny wydawcy karty to pierwsze 6 cyfr wytłoczonych lub wydrukowanych na karcie. Kolejny człon numeru karty to PAN, czyli: podstawowy numer rachunku, który niekoniecznie musi być numerem konta klienta i może być nadawany przez bank, jako drugorzędny numer rachunku. Natomiast ostatni człon numeru karty stanowi liczba kontrolna. Rynek kart płatniczych rozwija się coraz szybciej, a banki prześcigają się w oferowaniu coraz to nowszych produktów kart płatniczych i związanych z nimi korzyści ukierunkowanych na tablice szkolne. Coraz więcej ludzi posiada już nie jedną ale kilka kart, a noszenie ich przy sobie lub w portfelu jest coraz mniej bezpieczne. Stracić zawartość swojego konta można bardzo szybko, jeżeli złodziej ukradnie nam kartę i zacznie dokonywać nią transakcji w sklepie. Nawet nie musi znać kodu PIN, wystarczy, że podrobi nasz podpis i zdąży użyć karty, nim ją zastrzeżemy, narażając nas tym samym na niemałe straty finansowe. Z jednej strony dynamiczny rozwój technologii informacyjnych przyczynia się do wielu korzyści zaś z drugiej niestety, niesie pewne zagrożenia. Tak więc stan środków na koncie klienta może być zagrożony, poprzez występujące niebezpieczeństwa związane z posługiwaniem się kartą płatniczą, aby tego uniknąć karta płatnicza posiada szereg technologicznych rozwiązań i zabezpieczeń ukierunkowanych na płatność za tablice szkolne.


Najważniejsze z nich to: poufny numer PIN, podpis właściciela karty, hologram, a także inne właściwe dla danego banku symbole graficzne. Ważne jest również zapisanie awaryjnych numerów telefonów do banku w razie utraty karty. Jednym z podstawowych elementów gwarantujących bezpieczeństwo posługiwania się kartami płatniczymi jest poufny numer PIN, którego zadaniem jest uwierzytelnianie osoby, która dokonuje rozliczeń przy pomocy karty w bankomatach, kioskach bankowych, terminalach POS z czytnikiem numeru PIN oraz innych urządzeniach elektronicznych. Urządzenie realizujące transakcję odczytuje z karty zawarte w niej informacje, dotyczące emitenta karty, numeru rachunku związanego z kartą oraz numeru karty i przesyła je do banku, gdzie serwer generuje na podstawie otrzymanych danych 15-bitową liczbę, która jest szyfrowana za pomocą algorytmu DES przy zastosowaniu tajnego klucza banku. Z otrzymanego w ten sposób szyfrogramu w określony sposób wyznaczana jest wartość PIN, którą w dalszej kolejności porównuje się z wartością wprowadzoną przez użytkownika karty. Bank przekazuje kod PIN klientowi w specjalnie zabezpieczonej kopercie. Kod ten powinien być znany wyłącznie posiadaczowi karty, nie należy wtajemniczać w niego osób postronnych, czego zresztą zabrania regulamin każdego banku. Miejmy to na uwadze opłacając tablice szkolne.


Jednak w sytuacji, gdyby karta została skradziona, a transakcja przeprowadzona przy użyciu numeru PIN, to nawet jeśli karta jest zastrzeżona zgodnie z regulaminem, wartość tych transakcji obciąży konto posiadacza karty. Natomiast transakcje z tak użytym kodem nie podlegają reklamacji. Algorytmy obliczania numerów PIN są bardzo skomplikowane i bardzo trudno jest odszyfrować poprawny numer na podstawie zakodowanych informacji. Jednak mimo tego, mając do dyspozycji inną kartę, której numer PIN jest znany fałszerzowi, może on dokonać jego odkodowania. Znając lokalizację numeru na ścieżce magnetycznej karty, fałszerz tylko kopiuje odpowiedni fragment zawierający zakodowany numer z drugiej karty – do której numer PIN wprowadzony przez użytkownika, nie jest porównywany z numerem zapisanym na karcie, tylko porównywalny z numerem PIN zapisanym w systemie komputerowym banku, który wystawił kartę. Podpis właściciela karty płatniczej jest kolejnym zabezpieczeniem, umożliwiającym zweryfikowanie autentyczności osoby, która posługuje się kartą płaca za tablice szkolne.