Systemy gaśnicze a postawienie na ochronę pracownika w formie odzieży roboczej i ochronnej

2018-12-05

Systemy gaśnicze to postawienie na odpowiednią ochronę pracownika!


Na pracowników, którzy nie przestrzegają norm dotyczących ubioru w miejscu pracy można nałożyć sankcje. Zgodnie z art. 108 kodeksu pracy, może ona przyjąć formę kary pieniężnej. Nie można jednak zastosować jej w przypadku podwładnych, którzy zobowiązani są nosić strój korporacyjny, tutaj jedynie możliwe jest obniżenie premii uznaniowej.


Podobnie sytuacja wygląda, gdy chodzi o systemy gaśnicze http://dekk.pl/serwis-i-konserwacja.html. Jeżeli pracodawca oceni zachowanie podwładnego, jako zakłócanie ustalonej organizacji pracy, może go upomnieć lub udzielić nagany. Nie jest tajemnicą, że występujące na stanowiskach pracy czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe powodują powstanie po stronie pracodawcy obowiązku podejmowania działań w kierunku poprawy bhp zatrudnionych osób. Jednym z takich obowiązków jest zapewnienie pracownikom właściwie dobranych dostosowanych do warunków i charakteru pracy odzieży ochronnej oraz odzieży i obuwia roboczego. Nie jest to wcale takie proste. Błędne założenia w tym zakresie mogą doprowadzić wręcz do odwrotnych, obniżających poziom bhp pracowników. Nie zapominajmy również o tym, jeżeli chodzi również o systemy gaśnicze.


Ukazując systemy gaśnicze miejmy na uwadze, że to właśnie odzież taka powinna mieć cechy charakterystyczne dla danej firmy jak kolorystyka, logo firmy, emblematy, fason lub inne szczegóły, w szczególności stanowiące element strategii reklamowej firmy. Odzież robocza powinna być noszona podczas wykonywania obowiązków służbowych pracowników, w biurze, na targach czy w innych miejscach, przez pracowników będących w bezpośrednim kontakcie w klientami lub potencjalnymi klientami; a obowiązek jej noszenia, sposób przekazania, wymiany, oraz inne obowiązki wynikające z jej używania powinny mieć odzwierciedlenie w wewnętrznych regulacji obejmujących danych pracowników. Koszt zakupu jednorodnych strojów firmowych, o standardowej jakości, wykorzystywanych przez pracowników wyłącznie w celach służbowych może stanowić uzasadniony wydatek na reklamę bazując na systemy gaśnicze. Natomiast wydatek na zakup kosztownej, ekskluzywnej odzieży w celu wywołania jak najlepszego wrażenia na partnerach w kontaktach handlowych, będzie stanowił wydatek na reprezentację, wyłączony z kosztów podatkowych. Należy pamiętać, że różnica pomiędzy reklamą a reprezentacją, w omawianym przypadku, jest niewielka i może on podlegać różnym interpretacjom.


Zwykle w firmach funkcjonują tabele określające asortymenty i okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego uwzględniające ukierunkowane na systemy gaśnicze mające między innymi charakter i warunki pracy, przewidywany stopień brudzenia oraz niszczenia odzieży. Trudność ich ustalenia wynika z faktu, iż przepisy regulujące omawiane zagadnienie są rozproszone w różnych aktach prawnych. Dla oszacowania zagrożeń przydatna jest znajomość rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również ocena ryzyka zawodowego, dokonana na poszczególnych stanowiskach pracy, a ponadto regulacje resortowe.


Zatem posiadając systemy gaśnicze pamiętajmy, iż podczas wyboru odpowiedniej odzieży roboczej lub ochronnej, musimy odpowiedzieć sobie na jedno bardzo ważne pytanie: gdzie i w jakich warunkach odzież ochronna robocza będzie użytkowana oraz jakie części ciała powinna zabezpieczać. Podczas wyboru warto zwrócić również uwagę na materiał, z którego wykonana jest odzież ochronna. Odzież bawełniana jest lekka, doskonale oddycha, ale nie nadaje się do prac w miejscach wilgotnych. Ubrania bawełniane z domieszkami sztucznych włókien doskonale nadają się przy mokrej robocie. Warto zwrócić uwagę również na wykończenia danych ubrań ochronnych. Jakość szwów, wzmocnień, zamków, funkcjonalność oraz designem jaki posiada odzież robocza.