Wsparcie sprzedaży a narzędzia do automatyzacji pracy

2019-01-10

Wsparcie sprzedaży nie byłoby możliwe, gdyby nie pomoc narzędzi do automatyzacji pracy


W przypadku znacznie większego i skomplikowanego systemu, niezbędne jest użycie narzędzi do automatyzacji pracy. Jednym z wielu dostępnych na rynku jest - PILAR, oparty jest on na metodologii MAGERIT. Dzięki takiemu oprogramowaniu można między innymi w dość łatwy sposób zarządzać wszystkimi danymi, korzystać z gotowych biblioteki, które zawierają zbiór zagrożeń, przeglądać różnego scenariusze działań, zabezpieczeń oraz podatności. Dla dobrego analityka z bardzo dobrą znajomością narzędzi przeprowadzenie analizy ryzyka jest wyłącznie czystą formalnością, jeżeli mówimy o wsparciu sprzedaży.


Jak już wiadomo analiza ryzyka jest wyłącznie elementem tego procesu, który posiada działanie wieloetapowe. Szacowanie takiego ryzyka wykonywana jest przez podmioty, które zamierzają eksploatować teleinformatyczny system, w którym maja być przetwarzane informacje niejawne. Taki właśnie jest ustawowy wymóg i koniecznie trzeba go spełnić, nie ma innej możliwości. Proces zarządzania takim ryzykiem, umożliwia odpowiednie zabezpieczenie danych, które jest utrzymywane w sposób ciągły na założonym poziomie. Bardzo duże systemy TI, wymagają podejścia formalnego w odniesieniu do wsparcia sprzedaży.


Postęp technologiczny jaki jest dostępny w chwili obecnej powoduje, że wdrożone środki ochrony w systemach TI nie są w stanie nadążyć za pojawiającymi się zagrożeniami. Każde wprowadzanie nowinek technicznych, wdrażanie nowych rozwiązań, zmiany standardów teleinformatycznych, jest oczywiście wskazane, jednak ciągnie za sobą pojawianie się wieli luk w systemach oraz nowe zagrożenia. Właśnie w takim przypadku niezastąpiony jest wtedy proces zarządzania ryzykiem. Ciągła gotowość oraz analiza sytuacji, w wyniku zastosowanego procesu zarządzania ryzykiem, pozwala na wszelkie eliminowanie niepożądanych zdarzeń, jak utraty danych, jest to najdotkliwsza strata w systemach, w których to są składowane informacje niejawne. Ogólna analiza ryzyka jest bardzo ważnym a nawet kluczowym elementem całego procesu akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego. Na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka, są dobierane środki ochrony, które koniecznie należy wdrożyć w systemie teleinformatycznym. Owa analiza ryzyka jest elementem znacznie większej całości, a mianowicie mowa tu o procesie zarządzania ryzykiem. Dość istotnym elementem jest oszacowanie ryzyka, którego właśnie etapem jest analiza ryzyka, jeżeli chodzi o wsparcie sprzedaży http://merservice.pl/ .


Pamiętajmy, że analizą ryzyka nazywa się proces identyfikacji ryzyka oraz określenia wielkości tego ryzyk. W całym procesie identyfikacji danego ryzyka określany jest kolejno jako: zasoby systemu teleinformatycznego, czyli mowa tu o informacjach niejawnych, osobach, usługach, oprogramowaniu, danych i sprzętach, a także inne elementy, które mają wpływ na bezpieczeństwo informacji, zagrożenia, jest to niepożądane zdarzenia, które mogą mieć wpływ na informacje niejawne, podatności, czyli mowa o słabości zasobu albo zabezpieczeniu systemu teleinformatycznego, która może zawsze zostać wykorzystana przez zagrożenie, zabezpieczenia, są to środki o charakterze technicznym, fizycznym albo organizacyjnym, skutki, mowa tutaj o wyniku działania zagrożenia.

W toczonym procesie określenia wielkości ryzyk, wyznacza się poziomy zidentyfikowanych ryzyk.