Wybór form zabezpieczenia umów

2019-01-03

Poszczególne rozwiązania prawne są w stanie zapewnić różny poziom zabezpieczenia zobowiązań finansowych. Jednocześnie wykorzystanie takich rozwiązań jest bardzo ważne z punktu widzenia ograniczenia ryzyka związanego z umowami finansowymi. Porównanie poszczególnych rozwiązań prawnych pozwala również na wybranie najlepszych zarówno pod kątem skuteczności zabezpieczenia umowy jak też skutków prawnych, co dotyczy między innymi skutków podatkowych.

 

Na rynku umów finansowych wykorzystywane są różnorodne formy zabezpieczenia umów, co pozwala w przypadku braku wykonywania umowy przez dłużnika wygodniej odzyskać środki finansowe. Wykorzystywane są między innymi takie formy prawne jak hipoteki, zastawy czy weksle. Jednocześnie decydować można się na przewłaszczenie na zabezpieczenie. Jest to rozwiązanie prawne, które jest bardzo popularne na rynku kredytowym. Pozwala ono zapewnić również wygodę dla dłużnika w zakresie możliwości korzystania z rzeczy, która podlega zabezpieczeniom. Wierzyciel nie korzysta z rzeczy, która jest zabezpieczeniem umowy, ale taka rzecz jest przeniesiona pod kątem prawa własności na wierzyciela. W ten sposób w przypadku braku wywiązywania się dłużnika z umowy można w bardzo krótkim czasie odzyskać rzecz bez konieczności spełniania bardzo skomplikowanych procedur. Natomiast każde rozwiązanie prawne ma różne skutki prawne, co obejmuje między innymi przewłaszczenie na zabezpieczenie skutki podatkowe http://www.actum-finanse.pl/oferta/szczegoly/flagowa-pozyczka-actum

 

Ocena skutków prawnych

Decydując się na jakiekolwiek rozwiązanie prawne na rynku gospodarczym bardzo ważne jest sprawdzenie skutków prawnych, które takie rozwiązanie prawne niesie. Dotyczy to skutków prawnych również w zakresie podatkowym. Ważne jest dokonanie oceny czy dane rozwiązanie niesie ze sobą jakiekolwiek skutki podatkowe. Jednocześnie niezbędne jest sprawdzenie, w którym momencie pojawia się obowiązek podatkowy. Przy poszczególnych rozwiązaniach prawnych stosowanych do zabezpieczenia umów, gdzie pojawiają się zobowiązania finansowe mogą również pojawić się różne zobowiązania podatkowe. W kontekście takich umów jak przewłaszczenie na zabezpieczenie pojawia się obowiązek związanych z podatkiem VAT. Natomiast takie przewłaszczenie na zabezpieczenie skutki podatkowe są odłożone w czasie. Wynika to z braku uzyskania rzeczy we władania przez wierzyciela w momencie podpisania umowy.

 

Znaczenie zabezpieczenia umów

Gdy umowy tworzą zobowiązania finansowe wówczas bardzo ważne jest stosowanie zabezpieczeń takich umów. Wynika to między innymi z możliwości ograniczenia ryzyka związane z brakiem wypełniania umowy przez dłużnika. Wówczas odpowiednio dopasowane zabezpieczenie pozwala na znacznie wygodniejsze odzyskanie środków finansowych. W tym względzie przewłaszczenie na zabezpieczenie jest wygodnym rozwiązanie dla wierzyciela, gdyż nie wymaga spełniania tak rozbudowanych procedur jak egzekucja. Wierzyciel może bardzo szybko odzyskać środki finansowe poprzez przejęcie rzeczy od dłużnika, która stanowi zabezpieczenie oraz spieniężenie takiej rzeczy.