Zabezpieczenie zobowiązań pieniężnych

2019-01-03

Przy umowach, które tworzą zobowiązania pieniężne można zawsze decydować się na wykorzystanie zabezpieczeń, które pozwalają na zmniejszenie ryzyka utraty środków finansowych w przypadku braku zrealizowania umowy. Do najpopularniejszych form zabezpieczenia zobowiązań pieniężnych zaliczyć można między innymi hipotekę, weksel czy zastaw. Jednocześnie do popularnych rozwiązań szczególnie przy zabezpieczaniu kredytów bankowych zaliczyć można przewłaszczenie na zabezpieczenie.

 

Poszczególne rozwiązania pozwalające na zabezpieczenie umów tworzących zobowiązania pieniężne mogą powodować różne skutki prawne. Dotyczy to między innymi przewłaszczenie na zabezpieczenie, które może powodować określone skutki prawne związane z VAT. Przy przewłaszczeniu na zabezpieczenie występuje przeniesienie prawa własności rzeczy. Jednocześnie jest to przeniesienie prawa własności, które ma na celu wyłącznie zabezpieczenie wykonania zobowiązań. W ten sposób rzecz, która podlega przeniesieniu własności pozostaje w rękach byłego właściciela. Najczęściej jest to dłużnik, gdyż przewłaszczenie na zabezpieczenie vat http://www.actum-finanse.pl/oferta/szczegoly/flagowa-pozyczka-actum wykorzystywane jest przy umowach kredytowych.

 

Korzyści przy korzystaniu z przewłaszczenia na zabezpieczenia

Do korzyści, które oferuje przewłaszczenie na zabezpieczenie można zaliczyć możliwość zbycia rzeczy, która podlega przewłaszczeniu bez konieczności spełniania dodatkowych procedur. Nie ma konieczności między innymi spełniania takich procedur, które są niezbędne do przeprowadzenia przy egzekucjach. Jednocześnie wierzyciel może zbyć rzecz w celu zaspokojenia wierzytelności, czyli gdy dłużnik nie wywiązuje się z podpisanej umowy. W ten sposób przewłaszczenie na zabezpieczenie jest bardzo korzystnym rozwiązaniem prawnym dla wierzyciela. Natomiast musi on brać pod uwagę, że przewłaszczenie na zabezpieczenie tworzy skutki związane z VAT. W tym względzie przewłaszczenie na zabezpieczenie vat nie jest w stanie zapewnić tego, co dostawa towaru. Wynika to z braku przeniesienia władztwa na rzeczą, która jest zabezpieczeniem. Rzecz podlegająca przewłaszczeniu na zabezpieczenie znajduje się bowiem w trakcie realizowania umowy w rękach dłużnika.       

 

Dłużnik jako podatnik VAT

Należy brać pod uwagę, że nie zawsze dłużnik jest płatnikiem VAT. Natomiast gdy dłużnik jest płatnikiem VAT wówczas trzeba brać pod uwagę, że sytuacja podobna do tej, która powstaje przy dostarczeniu towaru pojawia się w momencie, gdy wierzyciel przejmuje własność dłużnika i zbywa ją. Bardzo ważne jest z tego powodu kontrolowanie z punktu widzenia zobowiązań podatkowych tego, kiedy powstają skutki podatkowe przy realizowaniu umów, w których wykorzystano rozwiązanie prawne jakim jest przewłaszczenie na zabezpieczenie. Jednocześnie ze względu na zapewnianie wierzycielom dużych korzyści w zakresie ograniczania ryzyka rynkowego związanego z umowami finansowymi stosowanie przewłaszczenia na zabezpieczenie jest bardzo popularnym rozwiązaniem. Chcąc mieć pewność w zakresie skutków prawnych i podatkowych zastosowania takiego rozwiązania zawsze można skorzystać z porad prawnych.